çoxalmaq

çoxalmaq
f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. artmaq. İşimiz çoxalmışdır. Mədəni tələbat getdikcə çoxalır. – Maşınlar, insanlar dağılır düzə; Çoxalır səhrada gediş-gəliş də. S. V.. Günlər keçdikcə Usta Qiyasın fikri daha da çoxalır. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • çoxalma — «Çoxalmaq»dan f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artmaq — f. 1. Miqdarca, ölçücə və s. də çoxalmaq; bol olmaq, üstə gəlmək. İnsan oxuduqca, biliyi artar. // Törəyib çoxalmaq. 2. Şiddətlənmək, güclənmək. Getdikcə soyuq artır. Dənizdə tufan durmadan artır. – Yuxu gəlməz gözümə, artır azarım gecələr. M. P …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziyadə — z. <ər.> 1. Çox, artıq, çoxlu. Dağdan endim piyada; Dərdim vardır ziyada; Biz xəlvətdə görüşdük; Aləmə düşdü səda. (Bayatı). <Müsyö Jordan:> Bir il çəkər gedib gəlməyi, ziyadə çəkməz. M. F. A.. İmtahan ilə bilinib ki, meşə olan yerə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gücülləmək — (Ordubad) artmaq, çoxalmaq. – To:us xanım çox işdiyib, axırı noxsannarı gücüllüyüb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küfrüməx’ — I (Çənbərək) kökəlmək. – Seydalı küfrüyüf, boynu dömmür; – Zalı yaman küfrüyüf, bildirrəri burnun tussan canı çıxardı II (Çənbərək) suyu çoxalmaq, aşıb daşmaq. – Bu axşam çay küfrüyüf, uşağı yaxın qoyma:n III (Çənbərək) üstələmək, üstün gəlmək. – …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • örüyüv-artmax — (Mingəçevir, Şəki) çoxalmaq, artmaq, doğub törəmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ünnəmmək — (Salyan) çoxalmaq, artmaq. – İş ki ünnəndi, vaxtında yerinə yetirmək çətindi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ürəməg — (Salyan) artmaq, çoxalmaq. – Ged gedə bı heyvannar üreyir (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ürəşməx’ — (Ağdaş) artmaq, çoxalmaq. – Qazdarımız, toyuxlarımız, göz dəyməsin, yaxşı ürəşir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”